Introductie

Dit document geeft het algemene overzicht van het traject van een bachelorproef en stage 6 (vanaf nu BAP afgekort). Vanuit dit document wordt er dan ook verwezen naar andere relevante documenten.

De bachelorproef en stage zijn het sluitstuk van de opleiding en de concrete invulling is afhankelijk van de keuze van onderwerp en bedrijf.

Vanuit de opleiding worden aan het begin van semester 5 steeds een aantal boeiende, relevante onderwerpen en voorstellen aangereikt die de aanzet kunnen geven tot een bachelorproef.

De toewijzing van de onderwerpen volgt de procedure zoals uitgelegd in Artikel 7 in het stagereglement.

Over dit document

Deze versie bevat steeds de meest recente informatie (de pdf kan outdated zijn).

Wie moet dit document volgen?

Iedere student die is ingeschreven voor het opleidingsonderdeel "stage en bachelorproef" moet dit document volgen. Studenten die op Erasmus gaan of een EPS semester doen hoeven dit document niet te volgen.

Zoek je informatie?

Ga naar de online versie van dit syllabus op github en gebruik de search-functionaliteit bovenaan om een bepaalde term te zoeken.

Iets onduidelijk?

Vind je dat bepaalde informatie onduidelijk is of ontbreekt. Maak een issue zodat we dit kunnen oplossen.

results matching ""

    No results matching ""